Rebobinat gran format

Induman compte amb la millor tecnologia en rebobinat per manipular papers, rebobinar cartrons, rebobinar sintètics, plàstics, etc.
El nostre impecable rebobinat més un perfecte embalatge proporcionen calitat per les bobines i seguretat als nostres clients.

Més de 25 anys d’experiència en avalen en la manipulació de bobines.

Rebobinat petit format

Disposem de maquinaria per a rebobinar paper, rebobinar cartró y rebobinar materials sintètics a molt petit format.
El nostre impecable rebobinat més un perfecte embalatge proporcionen calitat per les bobines seguretat als notres clients.

Més de 25 anys d’experiència ens avalen en la manipulació de bobines.